Obsah

21.04.2020

Obecní úřad je již otevřen

Obecní úřad je od tohoto týdne otevřen v normálních úředních hodinách. Vstup pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (rouška, respirátor atd.)!

Detail

31.03.2020

Distribuce dezinfekčního roztoku pro občany obce

Obec Hořany disponuje pro potřeby občanů dalším množstvím dezinfekčního roztoku. V případě potřeby doplnění zásoby kontaktujte MDDr. Petru Valentovou, telefon +420 777 567 484, která tuto dezinfekci občanům doručí.

Detail

31.03.2020

Omezení pohybu i maloobchodního prodeje a služeb

Omezení pohybu i maloobchodního prodeje a služeb je prodlouženo do 11. dubna

Detail

1. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.

 

2. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje:

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Důležité kontakty a odkazy

 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje:
  Infolinka 771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00.
  V provozu je také linka 736 521 357 , a to v pracovní dny od 7:00 do 9:00.
  V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz - http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html
 • Infolinka Státního zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
 • Nový informační web ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/
 • Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru: https://www.businessinfo.cz/
 • Portál krizového řízení Středočeského kraje: https://pkr.kr-stredocesky.cz/