Obsah

Kotlíkové dotace

Typ: ostatní
Středočeský kraj stále pokračuje v přijímání žádostí o kotlíkovou dotaci a vyzývá všechny potencionální žadatele, aby si podali žádost.

Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 29. dubna 2019 schválilo Program "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019-2023". 
Dosavadní velký zájem žadatelů podnítil Středočeský kraj k dalšímu jednání s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v navýšení alokace na tento dotační titul. Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního podprogramu Nová zelená úsporám. Středočeský kraj proto stále pokračuje v přijímání žádostí o kotlíkovou dotaci. A vyzývá všechny potencionální žadatele, kteří mají zájem, aby si podali žádost. 
Podrobné informace a návod „Jak vyplnit elektronickou žádost“ jsou uveřejněny na krajských webových stránkách Středočeského kraje v sekci kotlíkových dotací (zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu//kotlikove-dotace-2019-2023).
Doprovodný leták Středočeského kraje e stažení zde.


Příloha

Vytvořeno: 29. 2. 2020
Poslední aktualizace: 10. 8. 2020 14:36
Autor: