Obsah

Zpět

Vypouštění odpadních vod do obecní dešťové kanalizace

Obecní úřad Hořany na základě stížností obyvatel obce s okamžitou platností zakazuje vypouštění odpadních vod ze žump rodinných domů do obecní dešťové kanalizace!

Každý vlastník nemovitosti, ve které vznikají odpadní vody, je povinen, (dle Zákona č.254/2011 Sb. o vodách a Zákona č.274/2011 Sb. o kanalizacích a souvisejících předpisů) zajistit jejich nezávadnou likvidaci

V tomto případě vývozem fekálním vozem na čistírnu odpadních vod.

Nedodržováním tohoto zákazu se vlastníci nemovitostí vystavují finančnímu postihu až do výše 20.000,-Kč dle výše uvedených zákonů!

Plné znění nařízení ke stažení zde

Vyvěšeno: 28. 7. 2011

Zodpovídá: Vít Kosina

Zpět