Obsah

Nesprávné třídění Tetrapaku do nádob na papír

Typ: ostatní
Firma Nykos upozorňuje na nesprávné třídění tetrapaků do papírového odpadu.

Vážení spoluobčané,
Při provozu nové třídící linky odpadu ve Ždánicích bylo zjištěno, že do modrých nádob na papír jsou ukládány i odpady, které do těchto nádob nepatří. Jedná se zejména o Tetrapackové obaly, hlavně pak od mléka a džusů.
Vezměte prosím na vědomí, že do modrých nádob patří skutečně pouze papír, kartony, časopisy, letáky. Tetrapack patří do plastů - tedy do ŽLUTÉ nádoby.

Základní rozdělení pro třídění:

Do modrého kontejneru na papír:                                                                         Papir

Patří:                                                                 Nevhazujte 
+ krabice                                                            - mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír
+ noviny, časopisy a letáky                               - voskovaný papír
+ papír a obálky, kancelářský papír                  - použité plenky a hygienické potřeby 
+ knihy, sešity                                                    - tetrapack (obaly od mléka, džusů, atd.) 
+ papírové obaly

Do žlutého kontejneru na plasty:                                                                           Plasty

Patří:                                                                 Nevhazujte: 
+ PET lahve                                                        - novodurové trubky 
+ plastové kelímky                                            - obaly od nebezpečných látek 
+ plastové tašky a sáčky
+ polystyren 
+ výrobky a obaly z plastů

+ nápojový karton - obaly od mléka, džusu


Vytvořeno: 4. 3. 2019
Poslední aktualizace: 7. 12. 2021 20:36
Autor: Nykos a.s.